Bartnictwo w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.